5 อาคารสถาปัตยกรรมดีไซน์เก๋ในย่านทองหล่อ

“The XXXIX (เดอะ เทอร์ทีไนน์)” คว้ารางวัลชนะเลิศ สถาปัตยกรรมออกแบบภายในยอดเยี่ยมจากเวทีระดับอินเตอร์ BCI Asia Awards 2017

Published in บทความ