contech

“เอสซีจี ซิเมนต์”เปิดเวทีเสวนานวัตกรรม อัพเดตเทรนด์สถาปัตยกรรม “3D PRINTING for ARCHITECTURE”เชิญกูรูระดับโลกแบ่งปันความรู้ ร่วมงานฟรี 20 ก.พ.นี้

Published in Who is Who

เอสซีจีเซรามิกส์ เผยผลประกอบการไตรมาส4 ปี 2561 เน้นกลยุทธ์แบรนด์สินค้า เพิ่มช่องทางจัดจำหน่ายครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายพร้อมบุกขยายตลาดต่างประเทศ

เปิดตัว “เสือ เดคอร์ โพลิเมอร์ซีเมนต์”นวัตกรรมล่าสุดจากตราเสือ

ตราเสือ สร้างศูนย์ความรู้ด้านงานผนังและพื้นปูนซีเมนต์อย่างเป็นระบบ  เสริมแกร่งอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ก้าวสู่การเป็น Cement Wall and Floor Solution Provider

วันศุกร์, 11 สิงหาคม 2560 16:52

บ้านเย็น อยู่สบาย ด้วยอิฐ Q-CON Extra Cool

บ้านเย็น อยู่สบาย ด้วยอิฐ Q-CON Extra Cool

เอสซีจี ตั้ง “AddVentures” บริษัทในรูปแบบ Corporate Venture Capital วางวิสัยทัศน์“You Innovate, We Scale”เสริมศักยภาพสตาร์ทอัพทั่วโลกยกระดับ Ecosystemด้วยองค์ความรู้

Published in บทความ

Pavilion รูปทรงไข่ งานออกแบบที่ท้าทาย ฉีกรูปแบบเดิมๆ ของการใช้ไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์

ยิปซัมตราช้างปรับทิศทางการตลาด เน้นเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค แต่งตั้งผู้จัดการทั่วไปประจำประเทศไทยใหม่

ต่อเติมกันหลังคากันสาดและแผงบังแดดข้างบ้าน