“แสนสิริ” เปิดตัวโครงการ “เดอะ ไลน์ อโศก-รัชดา” ชูโมเดลสมาร์ท ตอกย้ำผู้นำคอนโดมิเนียมอัจฉริยะผสานเทคโนโลยี IoT (Internet of Things)