“ไรมอน แลนด์” ประเดิมเปิดตัว 2 โครงการแรก “ดิ เอสเทลล์ พร้อมพงษ์” และ “เทตต์ ทเวลฟ์” มูลค่าโครงการรวม 9000 ล้านบาท