“ลุมพินี เพลส พระราม 3 - ริเวอร์ไรน์” คอนโดระดับไพร์ม ใต้แนวคิด “Embrace of the River”