อนันดาฯ เปิดตัวโครงการ ไอดีโอ โมบิ พระราม 4 ชูนวัตกรรม Solar Fresh Air System