“ดับเบิ้ลยู-ชินวะ“ ตั้งเป้าลงทุนปีละ 2,000 ลบ. แตกไลน์ทำตลาด Sigma Beam นวัตกรรมการก่อสร้าง