“ออริจิ้น” รวมทุน “โนมูระ เรียลเอสเตท” สร้างมิติใหม่การอยู่อาศัย