“เสนา” ลุยเปิดครึ่งปีหลัง 3 โครงการ รวมมูลค่า 4,868 ล้านบาท