“ศิริเลิศกรุ๊ป “ เปิดตัว โครงการ “ซายน์ สุขุมวิท 50” มูลค่า 340 ลบ. เริ่มต้น 2.55 ลบ.