“วี.เอ็ม.พี.ซี.” เปิดตัวทาวน์โฮม “แอสเทรา เบลส” (Astera Bless) มูลค่าโครงการ 2,100 ลบ.