แสนสิริรุก Innovation โชว์ผลงานการพัฒนา “Cooliving Designed Home”