contech

ก่อสร้างน่ารู้

ควรถมดินก่อน หรือหลังสร้างบ้าน

Written by  |  วันอังคาร, 09 มีนาคม 2553 09:30

 

ควรถมดินก่อน  หรือหลังสร้างบ้าน 

ทักษะการเวนคืนที่เป็นไปได้ตามข้อกฎหมาย

โสภณ  วิเคราะห์ปัญหาการเวนคืนซึงจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ แต่จะทำอย่างไรให้ประชาชนไม่ต่อต้าน”

การวิบัติของอาคาร

Written by  |  วันพฤหัสบดี, 04 มีนาคม 2553 15:12

 

การวิบัติของอาคาร

 

การวิบัติของอาคาร.....ภัยที่เราป้องกันได้

ในระยะหลังๆ  มักมีข่าวอาคารวิบัติบ่อยครั้งมาก  จนทำให้ท่านผู้อ่านหลายท่านเกิดความกลัวไม่มั่นใจว่าอาคารที่ตนเองพักอาศัยหรือใช้งานอยู่นั้นจะมีความมั่นคงปลอดภัยมากน้อยเพียงใด  หลายท่านเป็นกังวลใจกับรอยร้าวที่เกิดขึ้นในบ้านมาก  แก้ไขหลายครั้งแล้วไม่หายไม่ทราบเกิดขึ้นจากอะไร  กลัวว่าบ้านจะพังเหมือนอย่างที่เคยเป็นข่าว  บางท่านถึงกับย้ายออกไปอยู่ที่อื่นทิ้งบ้านร้างไว้เลยก็มี

เรื่องของคอนโดฯปลอม

Written by  |  วันพุธ, 03 มีนาคม 2553 10:03

 


    เรื่องของคอนโดฯปลอม

     

    ต่อไป"คอนโดปลอม" หรือบ้านเดี่ยว  ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด  หรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าสามารถแยกประเภททรัพย์ส่วนกลางกับทรัพย์ส่วนบุคคลได้  ก็สามารถจดเป็นอาคารชุดได้

อสังหาริมทรัพย์กับกฎหมายสิ่งแวดล้อม

Written by  |  วันพฤหัสบดี, 25 กุมภาพันธ์ 2553 16:22

การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์กับกฎหมายสิ่งแวดล้อม

Architecture layout 1

Written by  |  วันเสาร์, 19 ธันวาคม 2552 10:51

This is great modern architecture building pictures from
Mahanakhon Ole Scheeren, OMA Thailand.

Architecture layout 2

Written by  |  วันเสาร์, 19 ธันวาคม 2552 10:51

This is great modern architecture building pictures from
Mahanakhon Ole Scheeren, OMA Thailand.