ก่อสร้างน่ารู้

Architecture layout 1

Written by  |  วันเสาร์, 19 ธันวาคม 2552 10:51

This is great modern architecture building pictures from
Mahanakhon Ole Scheeren, OMA Thailand.

Architecture layout 2

Written by  |  วันเสาร์, 19 ธันวาคม 2552 10:51

This is great modern architecture building pictures from
Mahanakhon Ole Scheeren, OMA Thailand.