ก่อสร้างน่ารู้

บัญญัติ 7ประการของชาวคอนโดฯ (ข้อที่ 4)

Written by  |  วันจันทร์, 31 พฤษภาคม 2553 15:24

บัญญัติ 7ประการของชาวคอนโดฯ (ข้อที่ 4)

 

อันดับที่สี่ อำนาจและบทบาท ของผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดนิติบุคคลอาคารชุดต้องมีคนบริหารจัดการ เรียกว่า "ผู้จัดการ" ผู้จัดการคนนี้มีอำนาจมากเลยนะครับ

ใน "มาตรา 35 ให้นิติบุคคลอาคารชุด มีผู้จัดการคนหนึ่ง ซึ่งจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้จัดการ ให้นิติบุคคลนั้นแต่งตั้งบุคคลธรรมดาคนหนึ่งเป็นผู้ดำเนินการ แทนนิติบุคคลในฐานะผู้จัดการ"
และในมาตรา 36 ผู้จัดการมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

บัญญัติข้อที่3

Written by  |  วันพฤหัสบดี, 27 พฤษภาคม 2553 14:16

วันนี้เรามาต่อกันที่ข้อสามเลยนะครับ

อันดับที่สามคือ การบริหารจัดการในทางปฏิบัติย่อมไม่ได้เรื่องถ้าให้ผู้ซื้อห้องชุดต้องมาบริหารจัดการเรื่องต่างๆ ตามมาตรา 18 เอง ดังนั้นจึงต้องมีนิติบุคคลมาจัดการ และต้องให้อำนาจตามควร

บัญญัติ 7 ประการของชาวคอนโดฯ

Written by  |  วันพุธ, 26 พฤษภาคม 2553 14:18

บัญญัติ 7 ประการของชาวคอนโดฯ (ข้อ 2)

บัญญัติ 7 ประการของชาวคอนโดฯ

Written by  |  วันอังคาร, 25 พฤษภาคม 2553 15:22

บัญญัติ 7 ประการของชาวคอนโดฯ

ตกแต่งออฟฟิศชาว ฟรีแลนซ์

Written by  |  วันจันทร์, 12 เมษายน 2553 14:00

Freelance

ตกแต่งออฟฟิศชาว ฟรีแลนซ์ อย่างไรให้ได้งาน

ตึกสูง

Written by  |  วันพฤหัสบดี, 08 เมษายน 2553 15:29

ตึกสูง

การออกแบบตึกสูงให้มีปัญหาน้อยที่สุดเริ่มต้นที่ไหนดี?

ตึกสูงเป็นการนำเอาวิทยากรและเทคโนโลยี มาใช้ต่อสู้กับธรรมชาติอย่างกล้าหาญและรุนแรง....

จะกู้เงินซื้อบ้านจากสถาบันการเงินไหนดี ?

 

คิดจะซื้อบ้านดูนี่ก่อนครับ

Written by  |  วันอังคาร, 30 มีนาคม 2553 07:00

คิดจะซื้อบ้านดูนี่ก่อนครับ

คิดจะซื้อบ้าน-ที่ดินรู้กฎหมายหน่อยนะ

ควรถมดินก่อน หรือหลังสร้างบ้าน

Written by  |  วันอังคาร, 09 มีนาคม 2553 09:30

 

ควรถมดินก่อน  หรือหลังสร้างบ้าน 

ทักษะการเวนคืนที่เป็นไปได้ตามข้อกฎหมาย

โสภณ  วิเคราะห์ปัญหาการเวนคืนซึงจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ แต่จะทำอย่างไรให้ประชาชนไม่ต่อต้าน”