contech

บริษัท บางกอกโฮม คอนสตรัคชั่น & เซอร์วิส จำกัด

 

สำนักงานใหญ่ 17 ม.10 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงใต้

อ.พระประแดง  จ.สมุทรปราการ 10130 

โทรศัพท์ : 02-394 0527   โทรสาร :  02-394 0017

อีเมล์ : bangkok_home@hotmail.com 

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0115543002636

Phone:  +66 (2) 394 0527
Fax: +66 (2) 394 0017
Located in: |
Powered by Sigsiu.NET